Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Portada > casadelavila > ajuntament

El consistori


COMPOSICIÓ DEL PLE MUNICIPAL


GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (6 regidors)


Joan Güell i Serra

joan.guell@vimbodiipoblet.cat

Joan Canela i Rios

jcanelar@vimbodiipoblet.cat

Enric Alfonso i Xaruba
ealfonso@vimbodiipoblet.cat

Rosa Albes i Anglès

ralbes@vimbodiipoblet.cat

Albert Garcia Nadal

agarcian@vimbodiipoblet.cat

Àngels Planes Vallverdú

aplanes@vimbodiipoblet.cat


GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (1 regidor)


Ramon M. Caixal i Homedes

rcaixal@vimbodiipoblet.cat


CARTIPÀS MUNICIPAL


Joan Güell i Serra - Alcaldia. Regidoria d'Hisenda
Joan Canela Rios - 1r Tinent d'Alcalde. Tresorer. Regidor d'urbanisme, obres, promoció econòmica i comerç
Enric Alfonso Xaruba - 2n Tinent d'Alcalde. Regidor de comunicació, participació i cultura
Rosa Albes Anglès - Regidora de benestar social (inclou joventut, gent gran i dones) i turisme
Albert Garcia Nadal - Regidor de serveis municipals, esports i festes
Àngels Planes Vallverdú - Regidora d'ensenyament i entitats 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES


Alcalde:
Sr.Joan Güell i Serra Grup polític CIU
Vocals:
Sr.Joan Canela Rios Grup polític CIU
Sr.Ramon Maria Caixal Homedes Grup polític ERC


COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ MUNICIPAL

L’alcalde: Joan Güell i Serra, els regidors: Sr. Joan Canela Rios i Sr. Albert Garcia Nadal, el Tècnic: Albert Pons i Sora i la Secretària: Susanna Andreu.


ALTRES ÒRGANS

• Consell Escolar de la ZER Poblet i del Consell escolar del CEIP Mare de Déu dels Torrents Sra. Àngels Planes Vallverdú, regidora i com a suplent Sr. Joan Güell i Serra, l’alcalde.

• Govern Territorial de Salut: Sra. Rosa Albes Anglès regidora i com a suplent Sr. Joan Güell i Serra, l’alcalde.


• Junta Pericial Municipal de Cadastre: Sr. Albert Pons i Sora, tècnic i com a suplent Sra. Susanna Andreu.

• Comissió de delimitació municipal els següents membres: L’alcalde: Joan Güell i Serra, els regidors: Sr. Joan Canela Rios i Sr. Albert Garcia Nadal, el Tècnic: Albert Pons i Sora i la Secretària: Susanna AndreuPer contactar amb els regidors per correu electrònic també us podeu adreçar a: ajuntament@vimbodiipoblet.cat