Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions

Pregons

Si voleu sol·licitar l’emissió d’un pregó heu d'omplir el full de pregó i enviar-lo per correu electrònic ajuntament@vimbodiipoblet.cat o bé presentar-lo directament al consistori. Us invitem a enviar-nos també el cartell de l'activitat, si escau.


 Full de pregó (format word)


Us informem també que la informació serà compartida a través de les xarxes socials de l'Ajuntament (butlletí municipal, ebando, facebook...) i que en cas contrari, podeu marcar a la mateixa sol·licitud l'opció de no compartir-ho.