Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Notícies Obert el termini per...
 

4/3/18

[Tornar]

Obert el termini per presentar obres al VI Concurs de relat breu i de poesia

BASES:


MODALITATS I CATEGORIES

Aquest certamen té com a finalitat estimular i reconèixer la creació literària i artística de la gent del municipi de Vimbodí i Poblet i de tothom en general. Se n’estableixen dues modalitats: RELAT BREU i POESIA, i diferents categories, distribuïdes de la següent manera:RELAT BREU:

 • Infants de fins a 12 anys (inclosos)


 • Joves de 13 a 17 anys (inclosos)


 • AdultsPOESIA:

 • Infants de fins a 12 anys (inclosos)


 • Joves de 13 a 17 anys (inclosos)


 • AdultsBASES DEL PREMI DE RELAT BREU

El relat ha d’estar escrit en català, el tema és lliure i l’obra ha de ser inèdita, no publicada enlloc. Ha de tenir una extensió mínima de 2 fulls i màxima de 5, en fulls de mida DIN A4 (en queda exclosa la portada). Es poden presentar escrits a ordinador o a màquina, a doble espai, per una sola cara. El tipus de lletra ha de ser Arial o Helvètica, de cos 12. Les pàgines han d’anar numerades.


BASES DEL PREMI DE POESIA

El poema ha d’estar escrit en català, el tema és lliure i l’obra ha de ser inèdita, no publicada enlloc. Ha de tenir una extensió màxima de 50 versos, i no se n’estableix cap extensió mínima, en fulls de mida DIN A4 (en queda exclosa la portada). Es poden presentar escrits a ordinador o a màquina, a doble espai, per una sola cara. El tipus de lletra ha de ser Arial o Helvètica, de cos 12. Les pàgines han d’anar numerades.


BASES GENERALS

Cada autor/a podrà concursar amb un únic treball, sigui quina sigui la modalitat que triï. Els treballs presentats no poden anar signats amb el nom de l’autor/a. No seran vàlids els treballs prèviament publicats, llegits en públic o plagiats d’altres autors. Tampoc no seran vàlids els treballs que hagin estat presentats a altres certàmens literaris pendents d’adjudicació, els treballs que ja hagin obtingut premis en altres concursos, o els treballs que tinguin compromesos els drets d’edició. No podran presentar-se al concurs els guanyadors/es del concurs de l’edició anterior, ni tampoc familiars directes dels membres del jurat.


De cada treball se n’ha de lliurar una única còpia, amb títol i signada amb un pseudònim, dins d’un sobre gran tancat i anònim. A dins d’aquest sobre se n’haurà d’incloure un de petit, també tancat, amb les següents dades a la part frontal: el mateix títol i pseudònim que figuren a l’obra, la modalitat (relat breu o poesia) i la categoria (adults, joves o infants). A l’interior hi ha de constar el mateix títol i pseudònim i les dades personals de l’autor/a: nom i cognoms, edat, telèfon, adreça i correu electrònic, si en té.


El jurat podrà declarar desert el concurs, o alguns dels premis, si considera que les obres presentades no tenen prou qualitat. També podrà concedir accèssits. Qualsevol qüestió que sorgeixi no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització. Els originals no premiats es podran recollir a partir del 17 de setembre de 2018. Transcorreguts dos mesos, es considerarà que els autors hi renuncien i els originals seran destruïts. L’organització s’eximeix de responsabilitat per pèrdua o danys a les obres presentades mentre en sigui dipositària. Les obres guanyadores passaran a ser propietat del Casal d’Avis de Vimbodí i Poblet, que es reservarà el dret de poder fer-ne l’ús que en cregui convenient.


TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS: 13 de juliol de 2018.


LLIURAMENT DELS TREBALLS: En mà o per correu, a:

VI Concurs de Relats Breus i de Poesia de Vimbodí i Poblet

Casal d’Avis. Plaça Major, 12

43430 Vimbodí i Poblet


JURAT

Estarà format per representants de l'àmbit literari i cultural del territori, i del Casal d'Avis municipal. Actuarà com a secretari del jurat, amb veu però sense vot, un representant de l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet.


VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS

El veredicte i lliurament dels premis tindran lloc el 15 de setembre de 2018 en un acte públic en lloc i data que s'anunciarà degudament. Prèviament, s’haurà informat els guanyadors per tal que hi siguin presents.


DOTACIÓ


RELAT BREU

 • Premi Infants de fins a 12 anys: Lot de llibres, kit d’escriptura i diploma.

 • Premi Joves de 13 a 17 anys: 100 € i diploma.

 • Premi adults: 200 €, diploma i trofeu (peça de vidre bufat elaborada artesanalment al Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet).


POESIA

 • Premi Infants de fins a 12 anys: Lot de llibres, kit d’escriptura i diploma.

 • Premi Joves de 13 a 17 anys: 100 € i diploma.

 • Premi adults: 200 €, diploma i trofeu (peça de vidre bufat elaborada artesanalment al Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet).


Més informació, al tel. 609 286 149 (Pilar Carrion, Casal d’Avis) i a www.vimbodiipoblet.cat