Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions

AVÍS LEGAL - PROTECCIÓ DE DADES

 

AVÍS LEGAL

Aquesta pàgina web ha estat creada amb caràcter informatiu i per a ús personal.

Ajuntament de Vimbodí i Poblet

Plaça Major, 1

43430 VIMBODÍ I POBLET (Tarragona)

Tel.: 977 878344

Fax: 977 878431

ajuntament@vimbodiipoblet.cat

 

 

Termes i condicions

L’accés i navegació en aquest pàgina web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, les condicions i els termes d’ús que conté.

 

L’accés a la pàgina web és responsabilitat exclusiva dels usuaris. En cap cas suposa entaular cap tipus de relació entre l’usuari de la pàgina web i l’Ajuntament.

 

L’Ajuntament de Vimbodí i Poblet es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i els termes d’ús d’aquesta pàgina web. Qualsevol modificació s’anunciarà convenientment. L’entrada en vigor de les modificacions de les condicions d’ús es produirà des del moment de la seva publicació en aquesta pàgina web.

 

Continguts

La informació que apareix en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització. La informació administrativa facilitada a través d’aquesta pàgina web no substitueix la publicitat i textos legals que hagin de publicar-se formalment en els butlletins oficials corresponents, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

 

L’Ajuntament de Vimbodí i Poblet realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que puguin aparèixer en aquesta pàgina web. L’Ajuntament de Vimbodí i Poblet no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts que puguin publicar-se que hagin estat proporcionats per tercers.

 

L’Ajuntament de Vimbodí i Poblet es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació inclosa en aquesta pàgina web, i la pot limitar o no permetre-hi l’accés. L’Ajuntament de Vimbodí i Poblet realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que puguin aparèixer en la pàgina web.

 

L’Ajuntament de Vimbodí i Poblet no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts que puguin aparèixer en l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet proporcionats per tercers.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Tant la pàgina web de l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet com els continguts que inclou estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual, i no poden ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació. L’accés a la pàgina web de l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet no atorga als usuaris cap dret ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts publicats.

 

Queda prohibida la utilització del nom comercial, les marques, el logotip, els productes i serveis inclosos en aquesta pàgina web per tercers que no tinguin l’autorització dels seus titulars. L’Ajuntament de Vimbodí i Poblet es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

Enllaços

En cas que l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet inclogui en aquesta pàgina web enllaços a institucions i entitats públiques i/o privades d’interès per als usuaris, l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet no es responsabilitza de cap manera d’aquells continguts, activitats, productes i serveis que puguin visualitzar-se a través dels enllaços esmentats. La presència d’enllaços en la pàgina web de l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet, excepte si hi ha una manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests enllaços.

 

L’Ajuntament de Vimbodí i Poblet es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els enllaços que apareixen en la seva pàgina web.

Si qualsevol usuari, entitat o lloc web desitja establir algun tipus d’enllaç amb destinació a aquesta pàgina web, ha d’atenir-se a les estipulacions següents:

  1. En la pàgina que estableix l’enllaç no es pot declarar que s’hagi autoritzat, tret que l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet ho hagi fet expressament i per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina correctament desitja incloure en la seva pàgina web la marca, la denominació, el nom comercial, el rètol, el logotip, l’eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu titularitat de l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet, ha de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.
  2. L’Ajuntament de Vimbodí i Poblet no autoritza l’establiment d’enllaços a aquesta pàgina web des d’aquelles que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

 

L’Ajuntament de Vimbodí i Poblet no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, els continguts, els productes o els serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a la pàgina web de l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet. L’Ajuntament de Vimbodí i Poblet no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol informació que pugui aparèixer en les pàgines de l’origen de l’enllaç, en concret, sobre el seu funcionament, l’accés, les dades, la informació, els arxius, la qualitat i la fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts en general.

 

Protecció de dades

Nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016.

 

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que heu proporcionat a l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet estan incloses en un fitxer automatitzat del qual és responsable l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet, necessaris per a la tramitació de la vostra sol·licitud i/o gestió municipal per part de l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet. Així mateix, us informem que podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades mitjançant l’enviament d’una comunicació per escrit a l’adreça de l’Ajuntament.

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC


De dilluns a divendres de 09.00h del matí a 14.00h de la tarda

Plaça Major, 1 – 43430 VIMBODÍ I POBLET (Tarragona)