Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions

Servei de benestar social

L'Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de la Conca de Barberà dóna cobertura en matèria de benestar social a l'Ajuntament.
El servei de benestar social són un conjunt de programes i serveis que tenen per objecte contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i de manera específica, d'aquelles persones que per diferents raons necessiten, de forma temporal o permanent, un especial suport i atenció.

Aquests serveis es divideixen per:

- Equip de Serveis Socials Bàsics (SSB): format per la Unitat d'Acollida (una treballadora social que atén en primera estància)  i la Unitat de Tractament (un treballador social i una educadora social que assumeixen l’atenció dels casos en seguiment o tractament social). 
 
L'horari d'atenció al públic de la Unitat d'acollida és quinzenalment els dijous de 9.30h a 13h. a l'Ajuntament.

Podeu consultar més informació dels recursos i serveis per a la ciutadania aquí. Trobareu informació sobre Banc d'Ajuts tècnics;  el Servei d'Ajuda a Domicili; Teleassistència; Transport Adaptat i Ajudes per a la infància.


- Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD): atén qualsevol matèria de la vida quotidiana de la dona, com temes de salut, treball, habitatge i/o serveis i recursos per a les dones. A més, també dóna atenció a les dones que puguin estar patint violència. Per més informació aquí.
Per contactar-hi ho podeu fer per mitjà del telèfon 977 86 12 32 o bé per correu electrònic a siad@concadebarbera.cat.

 
- Atenció a les persones nouvingudes: dóna atenció de servei de primera acollida a les persones nouvingudes al municipi i assessorament a les persones nouvingudes en la tramitació de documents relacionats amb la condició d'estranger. Es pot contactar amb la tècnica a través del correu electrònic: laiagarcia@concadebarbera.cat.


- Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC): ofereix la màxima informació, orientació i assessorament sobre tràmits propis del Departament de Benestar Social i Família i d’altres administracions.
Podeu consultar aquí els tràmits que es realitzen des de l'OAC.


- Oficina tècnica del Pla d'Inclusió Social (PLIS): és un pla comarcal que té per objectiu millorar el benestar del conjunt de la població i assolir una societat més cohesionada.
Entre les seves principals actuacions, actualitza mensualment l'Observatori Social de la Conca de Barberà.