Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Pàgina Inici

Destaquem:

SURT A CONCURS LA GESTIÓ DEL BAR DEL CASAL MUNICIPAL, A LA PLAÇA MAJOR
Per un període de dos anys, prorrogable fins a dos anys més. La presentació de sol·licituds finalitza el 5 de juliol. Les bases presenten un marcat accent social: el servei haurà d'oferir menús econòmics als usuaris del Casal d'Avis

   

L'AJUNTAMENT INSTA A MANTENIR ELS SOLARS AMB UNES CONDICIONS MÍNIMES DE NETEJA I SALUBRITAT
Havent detectat una manca de neteja i desbrossat en algunes finques, amb el consegüent risc que això pot suposar, va obrir un període per esmenar aquestes situacions fins al 12 de maig de 2016. Un cop acabat aquest termini, s'ha iniciat el d'inspeccions

noticies

agenda