Organització consistori

print pdf

 

 

COMPOSICIÓ DEL PLE MUNICIPAL I CARTIPÀS

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (6 regidors)

Joan Güell i Serra
Alcalde
joan.guell@vimbodiipoblet.cat

Joan Canela i Rios
1r Tinent d'Alcalde. Regidor d'urbanisme, obres, promoció econòmica, comerç i hisenda
jcanelar@vimbodiipoblet.cat

Enric Alfonso i Xaruba
2n Tinent d'Alcalde. Regidor de comunicació, participació i cultura
ealfonso@vimbodiipoblet.cat

Rosa Albes i Anglès
Regidora de benestar social, joventut, igualtat i turisme
ralbes@vimbodiipoblet.cat

Albert Garcia Nadal
Regidor de serveis municipals, esports i festes
agarcian@vimbodiipoblet.cat

Àngels Planes Vallverdú
Regidora d'ensenyament i entitats
aplanes@vimbodiipoblet.cat

 

GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (1 regidor)

Ramon M. Caixal i Homedes
rcaixal@vimbodiipoblet.cat

 


COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Alcalde:
Sr. Joan Güell i Serra - Grup polític CIU
Vocals:
Sr. Joan Canela Rios - Grup polític CIU
Sr. Ramon Maria Caixal Homedes - Grup polític ERC

 


ALTRES ÒRGANS

• Consell Escolar de la ZER Poblet i del Consell escolar del CEIP Mare de Déu dels Torrents Sra. Àngels Planes Vallverdú, regidora i com a suplent Sr. Joan Güell i Serra, l’alcalde.

• Govern Territorial de Salut: Sra. Rosa Albes Anglès regidora i com a suplent Sr. Joan Güell i Serra, l’alcalde.

• Junta Pericial Municipal de Cadastre: Sr. Albert Pons i Sora, tècnic i com a suplent Sra. Susanna Andreu.

• Comissió de delimitació municipal els següents membres: L’alcalde: Joan Güell i Serra, els regidors: Sr. Joan Canela Rios i Sr. Albert Garcia Nadal, el Tècnic: Albert Pons i Sora i la Secretària: Susanna Andreu

 

Per contactar amb les regidories per correu electrònic també us podeu adreçar a: ajuntament@vimbodiipoblet.cat