Pregons

Vol que fem difusió a través de les xarxes socials de l’Ajuntament (ebando, butlletí municipal, facebook...) ?
Els fitxers han de ser de menys de 60 MB.
Tipus de fitxers permesos: jpeg jpg.