Plenari municipal 25 de juliol

30/07/2019

Plenari municipal 25 de juliol

El passat dijous, 25 de juliol, es va dut a terme el darrer plenari municipal a l'Ajuntament de Vimbidñi i Poblet. 

Aquests són els punts de l'ordre del dia que es van tractar i el corresponent resultat de les votacions:

  1. Delegació de competències del Ple a l’Alcaldia (Aprovat amb 5 vots a favor de JUNTS i 2 vots en contra ERC).
  2. Xifra de població a 01-01-2019 (Aprovat per unanimitat 5JUNTS i 2 ERC)
  3. Festes locals de Vimbodí i Poblet per l’any 2020 (Aprovat per unanimitat 5 JUNTS i 2 ERC)
  4. Calendari escolar Llar d’Infants “Les Orenetes” curs 2019-2020 (Aprovat per unanimitat 5 JUNTS i 2 ERC)
  5. Aprovació Provisional Pla Especial Urbanístic del Conjunt Històric Artístic de Riudabella (Aprovat per unanimitat 5 JUNTS i 2 ERC)
  6. Creació i composició dels membres de la Comissió Especial de Comptes (Aprovat per unanimitat 5 JUNTS i 2 ERC)