Reserves de la bassa d'aigua

24/03/2021

Reserves de la bassa d'aigua

Després de les tasques d'arranjament, la bassa del poble ja ha començat a reomplir-se i, avui dia, ja comptem amb 10 milions de litres d'aigua, el que suposa que la capacitat es va omplint i que ja comptem amb recursos propis per poder afrontar els mesos de més calor.
 
Les reserves de la bassa són un actiu necessari per tal de fer front amb seguretat als mesos més càlids i per afrontar qualsevol contingència.